CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Chi bộ Công ty CP Thủy điện Nậm Mu tổ chức Hội nghị kiểm điểm năm 2016 và đón nhận Quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Công ty trực thuộc Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 9

Chi bộ Công ty CP Thủy điện Nậm Mu tổ chức Hội nghị kiểm điểm năm 2016 và đón nhận Quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Công ty trực thuộc Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 9

Thực hiện Hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy TCT Sông Đà về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2016. Ngày 22/12/2016 Chi bộ Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu đã tổ chức Hội nghi kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2016.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Dương Hữu Thắng – Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Đà 9. Hội nghi đã tiến hành kiểm điểm tập thể Ban chi ủy và các đồng chí trong cấp ủy; kiểm điểm tập thể và cá nhân Hội đồng quản trị, tập thể và cá nhân Ban Giám đốc điều hành.

Các đảng viên trong chi bộ đã nghiêm túc tự kiểm điểm về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, về kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, ý thức tổ chức kỷ luật và nghiêm túc kiểm điểm đối chiếu với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xác định rõ những ưu điểm và hạn chế tồn tại. Từ đó đề ra phương hướng và biện pháp khắc phục nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ lãnh đạo đơn vị trong thời gian tới.

Sau Hội nghị kiểm điểm, Chi bộ đã long trọng tổ chức buổi lễ đón nhận Quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu trực thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9.

Đồng chí Dương Hữu Thắng – Bí thư Đảng ủy đã công bố và trao Quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu kể từ ngày 01/01/2017; theo đó, BCH Đảng bộ BP Công ty CP thủy điện Nậm Mu được chỉ định gồm 03 đồng chí; Đ/c Đỗ Văn Hà - Giám đốc Công ty được chỉ định là Bí thư Đảng ủy bộ phận.

Phát biểu chúc mừng toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng chí Dương Hữu Thắng nhấn mạnh việc thành lập Đảng bộ bộ phận đánh dấu bước trưởng thành lớn mạnh của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu, đặc biệt là vai trò lãnh đạo của Đảng trong đơn vị và sự lớn mạnh của tổ chức Đảng. Đồng thời, đồng chí cũng đã chỉ đạo và định hướng các nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm mà Đảng bộ Công ty phải tập trung lãnh đạo trong thời gian tới; xác định vị trí, vai trò của Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận sau khi được chuyển đổi, cũng như tập trung phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, đoàn kết, xây dựng Đảng bộ BP trong sạch vững mạnh, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo trong đơn vị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Hữu Thắng, đồng chí Đỗ Văn Hà - Bí thư Đảng BP Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu phát biểu nhận nhiệm vụ và xin hứa cùng tập thể cán bộ, đảng viên, CNV của Công ty đoàn kết, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Công ty, góp phần tích cực vào kết quả chung của Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh