CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

THỦY ĐIỆN PAKE

THỦY ĐIỆN PAKE

Thông tin chung của dự án pake

 • Tên dự án: Thủy điện Pake
 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sông Đà 9
 • Hình thức và mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Pake theo hình thức BOO (Đầu tư, kinh doanh, sở hữu). Nhà máy đi vào vận hành, bán điện cho Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), góp phần vào mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị và kinh tế khu vực dự án.
 • Công suất lắp máy: 26 MW
 • Điện lượng trung bình năm: 96,4 triệu kWh
 • Địa điểm xây dựng: xã Sán Chải, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai và Xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.
 • Cấp công trình: Cấp II
 • Tổng mức đầu tư: 876 tỷ đồng.

Quy mô các hạng mục công trình chính

1. Đập dâng:

 • Loại đập: Bê tông trọng lực
 • Chiều cao lớn nhất: 58 m
 • Cao trình đỉnh đập: 267 m
 • Chiều dài đập: 165 m
 • Chiều rộng đỉnh đập: 9 m

2. Đập tràn:

 • Hình thức tràn: có cửa van
 • Bề rộng tràn: 30 m
 • Cao trình ngưỡng tràn: 251 m

3. Cửa nhận nước:

 • Cao trình ngưỡng: 254 m
 • Kích thước cửa vào 2 khoang (bxh): 2x5,6x7,5 m
 • Tổng chiều dài cửa: 19,2 m

4. Đường ống áp lực:

 • Đường kính: 3 m
 • Chiều dài đường ống (2 đường ống): 2 x 60 m

5. Nhà máy:

 • Loại nhà máy: sau đập
 • Kích thước nhà máy BxL: 39,6 x 25,1 m
 • Số tổ máy: 2 tổ
 • Loại tuabin: Francis
 • Cao trình lắp máy: 219,8 m

 

Dự án khác

THỦY ĐIỆN NẬM KHÁNH

Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

THỦY ĐIỆN NẬM AN

Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

THỦY ĐIỆN NẬM NGẦN

Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

THỦY ĐIỆN NẬM MU

Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang