CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản: Tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng được của Công ty CP Sông Đà 9

Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản: Tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng được của Công ty CP Sông Đà 9

Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản: Tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng được của Công ty CP Sông Đà 9.

Tên tài sản: Tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng được của Công ty CP Sông Đà 9.

Số lượng: 29 chiếc.

Giá khởi điểm: 5.043.000.000 đồng (đã bao gồm 10% thuế VAT).

Chất lượng tài sản: đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng được.

Thời gian tiếp nhận: từ 8h00 ngày 23/03/2023 đến 11h00 ngày 27/03/2023.

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Kinh tế Pháp chế, Tòa nhà Sông Đà 9, số 2 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chi tiết: tại file đính kèm.

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh