CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Sông Đà 9 thực hiện tái cấu trúc các chi nhánh trực thuộc và trao quyết định giao nhiệm vụ cho các cán bộ chủ chốt

Sông Đà 9 thực hiện tái cấu trúc các chi nhánh trực thuộc và trao quyết định giao nhiệm vụ cho các cán bộ chủ chốt

Thực hiện công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực quản trị Công ty, ngày 12/9/2019 tại Văn phòng Hà Nội, Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã công bố quyết định sáp nhập hai chi nhánh trực thuộc và trao các quyết định bổ nhiệm, giao nhiệm vụ cho các cán bộ chủ chốt, cụ thể:

  • Bổ nhiệm ông Trần Anh Phương – Thạc sỹ Kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng, hiện đang giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, kể từ ngày 12/9/2019.
  • Bổ nhiệm ông Trần Văn Sơn – Kỹ sư Thủy lợi, hiện là Phó trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ, giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ Công ty, kể từ ngày 12/9/2019.
  • Giải thể Chi nhánh Sông Đà 9.10 - đơn vị trực thuộc Công ty; Điều chuyển toàn bộ tài sản, nhân lực, công nợ, nhiệm vụ, các quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh Sông Đà 9.10 về Chi nhánh Sông Đà 901 để quản lý, sử dụng kể từ ngày 01/10/2019.
  • Điều động và giao nhiệm vụ ông Nguyễn Hải Sơn – Kỹ sư Kinh tế, hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Sông Đà 901 sau sáp nhập, kể từ ngày 12/9/2019.
  • Giao nhiệm vụ Ông Dương Văn Phúc – Kỹ sư Xây dựng, Quyền Giám đốc Chi nhánh Sông Đà 901, thôi giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Sông Đà 901 để giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Sông Đà 901 kiêm Chỉ huy trưởng dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, kể từ ngày 01/10/2019.
  • Giao nhiệm vụ Ông Trịnh Xuân Khánh – Kỹ sư Thủy lợi, Giám đốc Chi nhánh Sông Đà 9.10, thôi giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Sông Đà 9.10 để giữ chức vụ Phó Giám đốc kiêm Trưởng ban Kinh tế - Kỹ thuật Chi nhánh Sông Đà 901, kiêm Chỉ huy trưởng dự án thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy (Lào) kể từ ngày 01/10/2019.
  • Giao nhiệm vụ Ông Nguyễn Văn Thạch – Kỹ sư Thủy lợi, Phó Giám đốc Chi nhánh Sông Đà 9.10, thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Sông Đà 9.10 để giữ chức vụ Phó Giám đốc kiêm Trưởng ban Thi công - An toàn Chi nhánh Sông Đà 901 kể từ ngày 12/9/2019.

Tại buổi công bố Quyết định, ông Nguyễn Hoàng Cường - Chủ tịch HĐQT Công ty và ông Trần Thế Quang – Tổng Giám đốc Công ty đã phát biểu, bày tỏ sự tin tưởng vào công tác tái cấu trúc cũng như năng lực đối với các cán bộ được bổ nhiệm. Qua đó, mong muốn các đồng chí trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực, chủ động, sáng tạo trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt cho các cán bộ quản lý vừa được bổ nhiệm, ông Nguyễn Hải Sơn đã bày tỏ niềm vinh dự cũng như nhận thức về trọng trách mới và xin hứa sẽ không ngừng trau dồi kiến thức quản lý, cống hiến hết mình để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
 

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh