CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Sông Đà 9 ký Phụ lục hợp đồng thuê Tổng Giám đốc điều hành năm 2019

Sông Đà 9 ký Phụ lục hợp đồng thuê Tổng Giám đốc điều hành năm 2019

Ngày 23/01/2019, Công ty cổ phần Sông đà 9 đã tổ chức lễ ký phụ lục hợp đồng thuê Tổng Giám đốc điều hành năm 2019. Tham dự buổi lễ có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban Công ty.
Năm 2018, mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng với truyền thống đoàn kết và tinh thần vượt khó, Ban Tổng Giám đốc đã cùng tập thể CBCNV trong Công ty hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Năm 2019, trước những thuận lợi và khó khăn đã được xác định, đơn vị đã xây dựng những nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp. Ông Nguyễn Hoàng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Trần Thế Quang - Tổng Giám đốc Công ty đã cùng nhau ký kết bản phụ lục hợp đồng thuê Tổng giám đốc điều hành năm 2019.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Cường đã phát biểu giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, đảm bảo tiến độ các công trình trọng điểm, an toàn và hiệu quả, với mục tiêu ổn định làm cơ sở cho Công ty phát triển những năm tiếp theo.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh