CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

SD9-Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

SD9-Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9 trân trọng kính mời Quý cổ đông SD9 tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty vào lúc 8h00 ngày 24/04/2019 (thứ Tư) tại Tòa nhà Sông Đà 9, Số 2 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Tài liệu đính kèm vui lòng xem tại đây.

Trân trọng thông báo!

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh