CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác SXKD năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 9

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác SXKD năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 9

Ngày 06/01/2017 Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác SXKD năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Về dự và chỉ đạo Hội nghị, đại diện lãnh đạo TCT có đồng chí Nguyễn Kim Tới - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên HĐTV Tổng công ty Sông Đà.

Về phía Công ty CP Sông Đà 9, có đồng chí Dường Hữu Thắng – Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Hoàng Cường - Ủy viên BCH Đảng ủy TCT, Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty, đồng chí Trần Thế Quang- Ủy viên BTV, Tổng giám đốc Công ty. Hội nghị còn có sự tham dự của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, các đồng chí bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, phó TGĐ, trưởng các phòng, ban, giám đốc các chi nhánh, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP thủy điện Nậm Mu, chủ tịch Công đoàn, bí thư Đoàn thanh niên, trưởng Ban nữ công Công ty và các chi nhánh.

Báo cáo tổng kết nêu rõ, năm 2016, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng có rất nhiều khó khăn, thách thức. Với quyết tâm cao và những nỗ lực phấn đấu, tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty đã vượt qua khó khăn và hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng. Công ty đã đảm bảo tiến độ các công trình Xêkaman 1, Nậm Ngiệp 1, Đồng Nai 5, Pa Ke…; tích cực tìm kiếm việc làm mở ra nhiều công trình thi công vào cuối năm; thực hiện sắp xếp lại tổ chức sản xuất, tăng cường công tác đào tạo nhân lực; thường xuyên kiểm tra, phân tích hoạt động kinh tế của các đơn vị; tập trung nguồn lực đầu tư dự án thủy điện Pake; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; thực hiện tốt dân chủ cơ sở, đảm bảo chế độ chính sách và quan tâm đến đời sống người lao động; đáp ứng cơ bản về việc làm với mức thu nhập bình quân người lao động gần 8 triệu đồng/ người/tháng.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định và kết luận của Trung ương và cấp ủy các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đổi mới phương thức lãnh đạo, ban hành nghị quyết lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của Công ty. Chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng; lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức và cán bộ; quan tâm phát triển Đảng, năm 2016 toàn Đảng bộ kết nạp được 22 đảng viên mới.

Đảng bộ đã lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức các hoạt động văn thể làm phong phú đời sống tinh thần; tham gia các hoạt động do TCT tổ chức đạt nhiều thành tích cao; thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Bên cạnh những việc đã làm được, Đảng bộ cũng nhìn nhận rất nghiêm túc những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD và công tác xây dựng Đảng; đồng thời xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để đề ra những giải pháp khắc phục trong năm 2017.

Năm 2017, đặt ra cho Công ty nhiều thuận lợi nhưng còn nhiều thách thức, tuy nhiên thuận lợi là cơ bản, đặc biệt là từ đầu năm Công ty đã có 80% hợp đồng việc làm cho cả năm. Đảng bộ đặt ra nhiệm vụ SXKD với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2017: Giá trị SXKD 1.100 tỷ đồng (trong đó SX công nghiệp 218 tỷ đồng); doanh thu 993,5 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 85,6 tỷ đồng; nộp ngân sách 96,8 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động 7,85 triệu đồng/ người/tháng.

Đảng bộ xác định chủ đề hành động của năm là “Nâng cao năng lực quản trị và năng suất lao động để đảm bảo hiệu quả”; những nhiệm vụ trọng tâm trong SXKD và các giải pháp thực hiện gồm: giải pháp sắp xếp, đổi mới và tái cấu trúc doanh nghiệp, tiếp thi đấu thầu và thị trường, công tác quản lý cơ giới- vật tư, công tác kỹ thuật công nghệ, an toàn, công tác kế hoạch – chiến lược, công tác tài chính tín dụng, công tác đầu tư và công tác quản trị rủi ro.

Về xây dựng Đảng cần làm tốt các mặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ và đảng viên, kiểm tra giám sát; chú trọng thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết TW4 khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu  hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện tốt công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Tới động viên những cố gắng của tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty CP Sông Đà 9 đã vượt qua những khó khăn, tìm kiếm việc làm, ổn định tổ chức và đạt được nhiều thành tích góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của TCT; đồng chí cũng gợi mở về vấn đề tiếp cận thị trường quốc tế, những bài học kinh nghiệm quản lý cần quan tâm trong điều kiện hội nhập và cạnh tranh.

Đảng bộ Công ty đã trao bằng khen cho các tập thể Đảng bộ bộ phận Chi nhánh Sông Đà 908, Chi bộ Công ty CP thủy điện Nậm Mu, Chi bộ Cơ quan 2 thuộc Đảng bộ phận CN 908 đạt danh hiệu tổ chức Đảng vững mạnh tiêu biểu năm 2016 và 10 cá nhân đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

Nhiệm vụ của Đảng bộ đặt ra năm 2017 hết sức nặng nề, với truyền thống luôn luôn vượt khó hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ, đảng viên CNV Công ty CP Sông Đà 9 quyết tâm mang hết sức mình thực hiện thắng lợi nhiệm vụ từ những ngày đầu, tháng đầu.

Tin từ Văn phòng Đảng đoàn

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh