CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác SXKD năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác SXKD năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9

Trong không khí phấn khởi chào mừng năm mới, ngày 15 tháng 1 năm 2016 Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác SXKD năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Thành phần tham gia Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư các tổ chức Đảng trực thuộc; Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên, Trưởng ban nữ công công ty và các đơn vị. Các Đồng chí trong Ban tổng giám đốc điều hành, Trưởng phòng/ban Công ty, Giám đốc các Chi nhánh; Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành các Công ty cổ phần chi phối và liên kết thuộc Đảng bộ Sông Đà 9. Đồng chí Hồ Văn Dũng - Phó bí thư Đảng ủy, thành viện Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc TCT và đồng chí lê Công Tinh - UV BCH, Chánh văn phòng Đảng ủy TCT đã về dự chỉ đạo Hội nghị.

Nhìn lại năm 2015, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng bằng nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ công nhân viên lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Công ty đã hoàn thành cơ bản những chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đề ra. Toàn Đảng bộ thực hiện sản lượng 1.446 tỷ đồng, đạt 96% KH năm; Doanh thu 1.490 tỷ đồng, đạt 108% KH năm; Lợi nhuận trước thuế 126 tỷ đồng, đạt 117% KH năm; Nộp Nhà nước 100,6 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch; Sản xuất 166,6 triệu KWh điện, với giá trị 214,4 tỷ đồng đạt 118% KH năm; Thu nhập bình quân người lao động đạt 8,1 triệu đồng /người/tháng. Các chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận trước thuế, Thu nhập bình quân tăng so với năm 2014 lần lượt là 108%, 125%, 113%. Công ty đã hoàn thành dự án bãi thải xỉ 2- nhiệt điện Mông Dương 2, đảm bảo tiến độ nhiều công trình khác, đặc biệt là hoàn thành đắp đập RCC tại thủy điện Lai Châu vượt trước tiến độ 06 tháng. Công tác tái cấu trúc đạt được một số kết quả. Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và công nghệ được đẩy mạnh; ứng dụng tích cực công nghệ thông tin trong các lĩnh vực quản lý. Các tổ chức đoàn thể quần chúng thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục; phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; chăm lo tốt đời sống người lao động và tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội. Phân loại cuối năm, Đảng bộ Công ty đạt tiêu chuẩn Đảng bộ trong sạch vững mạnh, với hơn 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2016, dự báo có nhiều cơ hội, nhưng cũng có không ít khó khăn thách thức. Đảng bộ xác định tư tưởng chỉ đạo là: "Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; tích cực tìm kiếm và đầu tư để tạo việc làm; thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp; tinh giảm bộ máy, ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản trị để đảm bảo hiệu quả SXKD; nâng cao đời sống người lao động". Các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện là giá trị sản lượng 1.665 tỷ đồng; doanh thu 1.557 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 121 tỷ đồng; nộp nân sách 118 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động là 7,9 triệu đồng/người/tháng. Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận, thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp thực thiện nhiệm vụ SXKD và lãnh đạo công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Dũng đã biểu dương những việc làm được, chỉ ra những việc cần khắc phục của Đảng bộ Công ty năm 2015; đồng thời cũng nêu ra những vấn đề Đảng bộ Công ty cần tập trung năm 2016 trong công tác tổ chức sản xuất kinh doanh, tìm kiếm việc làm, đầu tư và công tác xây dựng Đảng.

Hội nghị đã tổ chức vinh danh các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong giai đoạn 2010- 2014 và năm 2015. Đồng chí Nguyễn Văn Đại- Ủy viên BCH, Trưởng Ban kiểm soát nội bộ được nhận Huân chương lao động Hạng Ba; Đảng bộ Công ty trao bằng khen cho Chi bộ Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu đạt Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu và nhiều tổ chức Đảng có thành tích trong từng mặt công tác khác.

Để nghị quyết của Hội nghị trở thành hiện thực, Hội nghị yêu cầu các tổ chức Đảng trực thuộc động viên cán bộ, đảng viên, CNVC - LĐ của đơn vị mình phát huy sức mạnh đoàn kết, tích cực đổi mới, tận dụng cơ hội, vượt lên thách thức quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ năm 2016, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ XV và xây dựng TCT Sông Đà ngày càng phát triển.

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh