CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 9 tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 9 tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Sau 2 ngày làm việc (từ ngày 28/5 - 29/5), Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 9 lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các chương trình đề ra. 

Tham dự Đại hội, có đồng chí Hồ Văn Dũng, Quyền Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sông Đà-CTCP; đồng chí Trần Văn Tuấn, UV BCH Đảng bộ Khối DNTW, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty. Các đồng chí nguyên Bí thư Đảng ủy công ty nhiệm kỳ trước.
Về phía Công ty có các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020; các đồng chí Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội, Trưởng/Phó các phòng ban công ty, Giám đốc các đơn vị và đặc biệt là 60 đại biểu chính thức của đại hội, đại diện cho sức mạnh đoàn kết và trí tuệ của gần 300 đảng viên toàn đảng bộ.

Đại hội đã tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đại hội đã đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà- CTCP và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Tại phiên chính thức, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí. Ban chấp hành đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 05 đồng chí; Bầu Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 03 đồng chí. Theo đó, đồng chí Trần Thế Quang, Phó Bí thư Đảng ủy khóa XV, Tổng Giám đốc đã trúng cử Bí thư Đảng ủy Công ty khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí. Trong đó, 11 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết. 

Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội với 100% đại biểu tán thành. Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ tập trung thực hiện công tác tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm việc làm; Duy trì tỷ trọng sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm ở mức 34%-:-36%; Tổng giá trị SXKD: 4.858 tỷ đồng; Tổng doanh số: 4.643 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 467 tỷ đồng; Nộp ngân sách Nhà nước: 501 tỷ đồng; Giá trị đầu tư: 224 tỷ đồng; Thu nhập bình quân của CBCNV là 12,393 triệu đồng/người/tháng. Xây dựng đội ngũ cán bộ Công ty đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của đơn vị; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển Đảng; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ.

Đảng bộ Công ty xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020-2025 đó là: “Tăng cường lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo để hội nhập; nâng cao năng lực quản trị, giữ vững vị thế, thương hiệu Sông Đà 9”.

Tin từ Đảng ủy Công ty.

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh