CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

An toàn trên công trường Nhà máy nước Hòa Liên

An toàn trên công trường Nhà máy nước Hòa Liên

Nhà máy nước Hòa Liên là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Đà Nẵng được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí 1.170 tỷ  đồng tại huyện Hòa Vang - Thành phố Đà Nẵng. Công ty Cổ phần Sông Đà 9 đang tham gia thi công hạng mục đập dâng. Ngoài chất lượng, tiến độ thì công tác an toàn môi trường trên dự án luôn được Công ty cổ phần Sông Đà 9 đặt lên hàng đầu.

Hạng mục đập dâng nhà máy nước Hòa Liên

Hạng mục đập dâng nhà máy nước Hòa Liên

Mỗi buổi sáng trước 30 phút khi công việc tại công trường bắt đầu, tất cả cán bộ, công nhân trong trang phục bảo hộ lao động đều có mặt tại địa điểm tập trung để nghe hướng dẫn an toàn lao động, các nội dung chính được cán bộ an toàn đề cập bao gồm; Công tác an toàn thi công cơ giới; công tác an toàn trong thi công bê tông, Công tác an toàn điện, cẩu nâng, hạ; Công tác phòng cháy chữa cháy và Công tác an toàn khi lao động trên cao ... Hầu hết các quy định về an toàn đều được mọi người nắm rõ, nhưng mỗi buổi sáng khi nghe về phương pháp phòng ngừa tai nạn, mỗi CBCNV đều nâng cao thêm ý thức luôn luôn phải giữ gìn an toàn cho bản thân và đồng nghiệp.

Cán bộ, công nhân Sông Đà 9 học an toàn đầu giờ làm việc

Cán bộ, công nhân Sông Đà 9 học an toàn đầu giờ làm việc.

Trong cuộc họp kiểm điểm công tác an toàn tháng 3 vừa qua Lãnh đạo công trường đã kiểm điểm công tác thực hiện an toàn lao động, tất cả các vấn đề có nguy cơ gây mất an toàn đều được rà soát chi tiết, từ khâu lập biện pháp thi công toàn, cho đến khâu triển khai công việc cụ thể. Lãnh đạo khẳng định công tác an toàn lao động trước hết là đảm bảo tính mạng người lao động, sau đó sẽ giúp Công ty giảm được các thiệt hại do tai nạn gây ra, người lao động sẽ làm việc có năng suất và hiệu quả cao hơn đồng thời giảm chi phí khắc phục hậu quả do tai nạn lao động gây ra. Hơn nữa, khi đảm bảo nghiêm ngặt công tác an toàn lao động trên công trường, Sông Đà 9 sẽ tạo được niềm tin và uy tín thương hiệu đối với người lao động cũng như chủ đầu tư, góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty.

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh