CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Tin Đoàn thể
Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng

Đại hội VII của Đảng (tháng 6-1991) khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hố Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, đồng thời nêu rõ: “Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta”.

Công đoàn Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhận cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Công đoàn Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhận cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào công nhân lao động năm 2018, Công đoàn Công ty cổ phần Sông Đà 9 rất vinh dự là 1 trong 2 đơn vị của Tổng công ty Sông Đà – CTCP được nhân cờ thi đua suất sắc toàn diện của Tổng liên đoàn lao động việt Nam.

Xuân yêu thương - Tết ấm vùng cao
Xuân yêu thương - Tết ấm vùng cao

Trong không khí đón chào một mùa xuân mới Xuân Kỷ Hợi 2019, nhằm mang lại một mùa xuân ấm áp nghĩa tình cho bà con vùng cao, được sự chấp thuận của Đảng ủy, Lãnh đạo và Công đoàn Công ty, Ban nữ công và Đoàn Thanh niên Công ty cổ phần Sông Đà 9 tổ chức chương trình thiện nguyện với chủ đề “Xuân yêu thương - Tết ấm vùng cao”

Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 Công đoàn Công ty cổ phần Sông Đà 9
Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 Công đoàn Công ty cổ phần Sông Đà 9

Sáng ngày 08/01/2019, Công đoàn công ty CP Sông Đà 9 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác SXKD năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 9
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác SXKD năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 9

Ngày 07/01/2019 Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác SXKD năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Về dự và chỉ đạo Hội nghị, đại diện lãnh đạo TCT có đồng chí Hồ Văn Dũng, Phó Bí thư, phụ trách Đẩng bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị TCT  Tổng công ty Sông Đà-CTCP.

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh