CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

TIN TỨC SỰ KIỆN

SD9 tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021 - Từ trái tim đến trái tim
02/07/2021

Trước nhu cầu máu cho điều trị, cứu chữa người bệnh trong bối cảnh đại dịch Covid-19, ngày 30/6, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CP Sông Đà 9 phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và các đơn vị đang làm việc tại Tòa nhà Sông Đà 9, tổ chức “Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2021 - Từ trái tim đến trái tim”, với sự tham gia của đông đảo CBNV, ĐVTN đang làm việc tại Tòa nhà Sông Đà 9.

Sông Đà 9 (SD9) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 18/6 vừa qua, SD 9 đã tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội có sự tham dự của các Quý cổ đông là các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân đại diện cho 25.152.933 cổ phần, chiếm 73,47% vốn điều lệ của Công ty.

SD9 - Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021, Biên bản bầu Chủ tịch HĐQT, Bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Biên bản bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Công ty cổ phần Sông Đà 9 công bố kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Biên bản họp ĐHĐCĐ 2021

3. Biên bản kiểm phiếu

SD9 Thông báo hồ sơ của nhóm Cổ đông đề cử Thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Công ty cổ phần Sông Đà 9 thông báo hồ sơ của nhóm Cổ đông đề cử Thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT: Vui lòng tải file tại đây.

- Nhóm cổ đông đề cử thành viên BKS: Vui lòng tải file tại đây.

02/07/2021

Trước nhu cầu máu cho điều trị, cứu chữa người bệnh trong bối cảnh đại dịch Covid-19, ngày 30/6, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CP Sông Đà 9 phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và các đơn vị đang làm việc tại Tòa nhà Sông Đà 9, tổ chức “Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2021 - Từ trái tim đến trái tim”, với sự tham gia của đông đảo CBNV, ĐVTN đang làm việc tại Tòa nhà Sông Đà 9.