CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

TIN TỨC SỰ KIỆN

Công bố quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ chủ chốt đơn vị trực thuộc
19/01/2018

Sáng ngày 18/01/2018, trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2018 và thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục bổ nhiệm cán bộ, Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ

Sông Đà 9 và Sông Đà 5 ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

Công ty CP Sông Đà 9 và Công ty CP Sông Đà 5 là 2 đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Sông Đà. Trong những năm vừa qua, hai đơn vị đã cùng hợp tác và triển khai thi công tại các công trình trọng điểm như thủy điện Tuyên Quang, Sơn La, Lai Châu, Xekaman3, Nậm Ngiệp1 … mang lại nhiều giá trị lớn cho 2 doanh nghiệp.

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác SXKD năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 9

Ngày 05/01/2018 Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác SXKD năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

Sáng ngày 06/01/2018 Công đoàn Công ty CP Sông Đà 9 tổ chức Hội nghị tổng kết công đoàn, phong trào CNVCLĐ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

19/01/2018

Sáng ngày 18/01/2018, trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2018 và thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục bổ nhiệm cán bộ, Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ