CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

TIN TỨC SỰ KIỆN

Sông Đà 9 động thổ xây dựng gói thầu Bãi xỉ Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1
20/03/2018

Ngày 18/03/2018, tại xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, Công ty CP Sông Đà 9 và liên danh nhà thầu tổ chức động thổ xây dựng gói thầu: Bãi xỉ Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 thuộc dự án Cơ sở hạ tầng Trung tâm điện lực Long Phú  - Giai đoạn 1.

Sông Đà 9 tham dự hội nghị quốc tế ASIA 2018

Từ ngày 13-15/3/2018, Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã tham dự “ASIA 2018 – Hội nghị quốc tế lần thứ 7 về Nguồn nước và Phát triển năng lượng tái tạo tại Châu Á”, được tổ chức tại Trung tâm hội nghị  Ariyana, Furama, Đà Nẵng.

Công ty CP Sông Đà 9 tổ chức các hoạt động chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3

Ngày mùng 8/3 hàng năm đã trở thành ngày hội của Phụ nữ. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, Lãnh đạo, Công đoàn Công ty và các đơn vị. Ban nữ công Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Đại hội VII của Đảng (tháng 6-1991) khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hố Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, đồng thời nêu rõ: “Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta”

20/03/2018

Ngày 18/03/2018, tại xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, Công ty CP Sông Đà 9 và liên danh nhà thầu tổ chức động thổ xây dựng gói thầu: Bãi xỉ Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 thuộc dự án Cơ sở hạ tầng Trung tâm điện lực Long Phú  - Giai đoạn 1.

12/03/2018

Ngày mùng 8/3 hàng năm đã trở thành ngày hội của Phụ nữ. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, Lãnh đạo, Công đoàn Công ty và các đơn vị. Ban nữ công Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.