CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Đơn vị trực thuộc

Đơn vị trực thuộc

1. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN PAKE 

Địa chỉ: Thôn Lù Dì Sán, Xã Sán Chải, Huyện Si Ma Cai, Lào Cai.

Người Người đại điện pháp luật: Trần  Anh Phương

Ngày hoạt động: 15/04/2016

Giấy phép kinh doanh: 0100845515-021 - ngày cấp: 31/12/2013

Email: 

Điện thoại:

 

2. CHI NHÁNH SÔNG ĐÀ 901

Địa chỉ: Số 190, đường 2/9, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Người Người đại điện pháp luật: Ông Lê Sỹ Tiến

Ngày hoạt động: 01/01/2014

Giấy phép kinh doanh: 0100845515-021 - ngày cấp: 31/12/2013

Email: songda901@gmail.com

Điện thoại: 0596277868 - Fax: 059 6277868


3. CHI NHÁNH SÔNG ĐÀ 903

Địa chỉ: Thôn Phiêng Mỵ, Xã Bản Liền, Huyện Bắc Hà, Lào Cai.

Người Người đại điện pháp luật: Ông Phạm Nguyễn Đa

Ngày hoạt động: 09/02/2006

Giấy phép kinh doanh:0100845515-013 - ngày cấp: 21/03/2006

Email: 

Điện thoại: 


4. CHI NHÁNH SÔNG ĐÀ 905

Địa chỉ: Thôn Nậm Sắt 4, Thị Trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

Người Người đại điện pháp luật: Ông Phạm Văn Long

Ngày hoạt động: 14/11/2007

Giấy phép kinh doanh: 0100845515-017 - ngày cấp: 14/11/2007

Email: 

Điện thoại: 


5. CHI NHÁNH SÔNG ĐÀ 908

Địa chỉ: Bản Noong Kiêng, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu.

Người Người đại điện pháp luật: Ông Đinh Văn Đại

Ngày hoạt động: 01/01/2013

Giấy phép kinh doanh: 0100845515-020 - ngày cấp: 26/12/2012

Email: tchcsongda908@gmail.com

Điện thoại: 


6. CHI NHÁNH SÔNG ĐÀ 9.10

Địa chỉ: Xóm 4, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên.

Người Người đại điện pháp luật: Ông Trần Đại Nghĩa

Ngày hoạt động: 

Giấy phép kinh doanh: 0100845515-018 - Ngày cấp: 17-08-2012

Email: tchcsongda910@gmail.com

Điện thoại: