CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Tin Đoàn thể
Giải thể thao Công ty CPTĐ Nậm Mu chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Giải thể thao Công ty CPTĐ Nậm Mu chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016), được sự nhất trí của Chi bộ và Ban lãnh đạo Công ty, trong hai ngày 25 và 26/3/2016 BCH Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu đã tổ chức giải thi đấu thể thao mở rộng ...

Sơ kết 1 năm phong trào thi đua "Mẹ giỏi - Con ngoan" và giao lưu văn nghệ chào mừng 106 năm ngày quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2016)
 Sơ kết 1 năm phong trào thi đua "Mẹ giỏi - Con ngoan" và giao lưu văn nghệ chào mừng 106 năm ngày quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2016)

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 106 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910- 08/3/2016) và kỷ niệm 1976 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trung, ngày 8/3/2016, Ban nữ công Công đoàn Công ty cổ phấn Sông Đà 9 đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm phong trào "Mẹ giỏi- con ngoan" và giao lưu văn nghệ chào mừng.

Một số lời dạy của Bác Hồ về đạo đức lối sống
Một số lời dạy của Bác Hồ về đạo đức lối sống

"Đối với mình - Phải siêng nǎng, không được lười biếng, ai lười biếng không làm được việc. Phải tiết kiệm, không xa xỉ, vì xa xỉ hoá ra tham lam, nhất là đối với tiền bạc của đoàn thể phải rất phân minh"

Những nội dung cơ bản của Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh (Phần 1)
Những nội dung cơ bản của Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh (Phần 1)

Đại hội VII của Đảng (tháng 6-1991) khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hố Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, đồng thời nêu rõ: “Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta”.

Sông Đà 9 tổ chức Gặp mặt và Liên hoan tiếng hát người lao động chào mừng 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10
Sông Đà 9 tổ chức Gặp mặt và Liên hoan tiếng hát người lao động chào mừng 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10

Trong không khí phụ nữ Việt Nam trên khắp mọi miền tổ quốc vinh dự, tự hào và hăng hái thi đua động sản xuất lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh