CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Tin Công ty
SD9-Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và Nghị quyết Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
SD9-Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và Nghị quyết Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

SD9-Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và Nghị quyết Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm tại đây

Sông Đà 9 tổ chức Phát động thi đua, lập thành tích chào mừng ĐH Đại biểu Đảng bộ công ty lần thứ XVI
Sông Đà 9 tổ chức Phát động thi đua, lập thành tích chào mừng ĐH Đại biểu Đảng bộ công ty lần thứ XVI

Trong không khí phần khởi hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, ngày 18/5/2020 vừa qua, Hội đổng thi đua khen thưởng Công ty CP Sông Đà 9 đã tổ chức buổi phát động thi đua “45 ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý II/2020 lập thành tích chào mừng ĐH Đại biểu Đảng bộ công ty lần thứ XVI – từ ngày 15/5/5020 đến ngày 30/6/2020”.

SD9 - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
SD9 - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

SD9 - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

SD9 - Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
SD9 - Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

SD9 - Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

Đoàn thanh niên Sông Đà 9 tích cực chung tay phòng, chống dịch COVID-19
Đoàn thanh niên Sông Đà 9 tích cực chung tay phòng, chống dịch COVID-19

Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, những ngày qua, Đoàn thanh niên Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã tham gia nhiều hoạt động thiết thực cho cộng đồng.

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh