CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Tin Công ty
Sông Đà 9: Lần đầu làm tổng thầu EPC
Sông Đà 9: Lần đầu làm tổng thầu EPC

Công ty cổ phần Sông Đà 9 (đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới) thuộc Tổng công ty Sông Đà đang thực hiện việc tái cấu trúc lại doanh nghiệp. Công ty đã nhận được gói thầu EPC giai đoạn 1 xây dựng bãi thải xỉ số 2 Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Mông Dương 2.

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh