CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC TP. HỒ CHÍ MINH

DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC TP. HỒ CHÍ MINH

Thông tin chung của dự án

 • Chủ đầu tư: Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Giao Thông - Đô Thị Thành Phố (UCCI)
 • Tên dự án: Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ giai đoạn II
 • Tên gói thầu: Gói thầu F2 - Cải tạo kênh
 • Địa điểm xây dựng: Tàu Hũ – Bến Nghé – Đôi – Tẻ
 • Đơn vị thi công gói thầu: Liên danh Công ty CP Sông Đà 9 và Công Ty TNHH KTXD Quang Đại Việt
 • Thời gian thi công: 2018-2020

Phạm vi công việc do Sông Đà 9 thực hiện

Tổng khối lượng Sông Đà 9 thực hiện tại dự án:

 • Thi công cừ Larsen IV: 195.000 md
 • Thi công cọc cừ ván dự ứng lực SW-400B: 98.000 md
 • Thi công cọc cừ ván Dự ứng lực SW-500B: 13.000 md
 • Thi công cọc Bê tông ly tâm Dự ứng lực D500: 240.000 md
 • Thi công cọc Bê tông ly tâm Dự ứng lực D600: 25.500 md
 • Thi công bê tông tường kè với chiều dài 9,6 km khối lượng: Bê tông 31.000 m3; Thép 3.000 tấn.
 • Thi công nạo vét kênh với chiều dài 6,0 km, khối lượng 445.000 m3
 • Thi công Vải địa kỹ thuật: 115.000 m2
 • Thi công đắp cát: 280.000 m3
 • Thi công tạo cảnh quan vỉa hè (lát gạch block , lan can, chiếu sáng, cây xanh...) với chiều dài 9,6 km, diện tích 45.000 m2

Dự án khác

TÒA NHÀ SÔNG ĐÀ 9

Số 2, Nguyễn Hoàng, Hà Nội

NHÀ MÁY XI MĂNG HẠ LONG

H. Hoành Bồ, Quảng Ninh

CẢI TẠO CỬA SÔNG NINH CƠ

Đê bảo vệ  và kè G1, G2, G3, G4; đê chắn sóng phía Nam

KÈ BẢO VỆ NHẬT TÂN

Đoạn NT2 (0+800) - NT3 (1+600)